Tijdens de Wapendag 2014 op 24 oktober as. zal aan luitenant-generaal Hans Leijtens, de commandant van het zelfstandig krijgsmachtdeel Koninklijke Marechaussee, het eerste exemplaar van dit jubileumboek worden aangeboden. Tijdens de Algemene Reünie op 30 oktober te Harskamp zullen wij onze begunstigers, kosteloos, een exemplaar meegeven. Vanuit de SMC-stand op de jubileumreünie (3 oktober aanstaande te Apeldoorn), evenals via het oktobernummer van Marechaussee Contact en de website van Marechaussee Contact wordt kenbaar gemaakt op welke wijze de overige begunstigers eveneens in het bezit van dit boek kunnen komen. Vast staat nu al wel dat diegenen die het boek niet meenemen vanaf de SMC-reünie van 30 oktober' het boek later thuis gebracht krijgen! ( dit geldt ook voor niet-SMC-begunstigers, zij kunnen dus óók voor het boek in aanmerking komen - voor zo lang de voorraad strekt - door zich voor minstens twee jaar aan te melden als begunstiger. Bent u zo'n niet-begunstiger? Meldt u aan! ( € 15.-- p/j , waarvoor eenmalig het prachtig boek - A4-formaat, harde kaft en meer dan 200 pagina's - en onder andere zes maal het blad Marechaussee Contact.