Welkom

 

 

De Stichting Re-enactment Dienstplichtig Marechaussees (afgekort SRDM) heet u van harte welkom op onze geheel vernieuwde website. De stichting Re-enactment Dienstplichtig Marechaussees is formeel opgericht d.d. 21-11-2014. Op deze website treft u informatie aan over onze re-enactment activiteiten en de manier waarop wij daar invulling aan geven. De SRDM heeft tot doel het in stand houden van de historische geschiedenis van de dienstplichtige bij Het Wapen der Koninklijke Marechaussee (KMAR) in al zijn facetten. Dit doen wij door ons tijdsbeeld van Dienstplichtig Marechaussee bij Het Wapen der Koninklijke Marechaussee het uitbeelden, met correcte en volledig uniformen, uitrusting en voertuigen. Als re-enactmentgroep ziet men ons graag verschijnen bij evenementen. Dit komt m.n. door onze enthousiaste en professionele presentatie, maar ook omdat wij actief aan bezoekers uitleg geven over onze geschiedenis bij de KMAR en ook kinderen hierbij betrekken. Bijv. middels het bij de kinderen opzetten van onze ‘kalkpot’ (witte MP helm) en vervolgens exercitie les aan hen te geven (voorbeelden ziet u op onze mediapagina). In tegenstelling tot de meeste re-enactmentgroepen is onze extra toegevoegde waarde dat wij allen ook echt hebben gediend als dienstplichtig marechaussee. Deelname aan de activiteiten van de stichting is dan ook alleen toegankelijk voor leden die daadwerkelijk bij de KMAR hebben gediend. Met deze restrictie ten aanzien van deelname beogen wij te borgen dat het juiste beeld wordt neergezet en niet een interpretatie daarvan. SRDM werkt met een evenementen                                                                       agenda waarbij leden d.m.v. planning op de hoogte worden gehouden, maar ook bezoekers aan de website kunnen zien wat er te verwachten is.
                                                                  Voor vragen verwijzen wij u graag door naar de contact pagina. Vooral veel kijk- en leesplezier gewenst en hopelijk tot ziens bij een gelegenheid!        
                                                                                                                                                                                                                                               
 

 Geschiedenis

geschiedenis

 

De Koninklijke Marechaussee (KMAR) kent een lange traditie die teruggaat tot 26 oktober 1814, toen Koning Willem I het besluit ondertekende tot oprichting van een Corps Maréchaussée. Naast politie in de steden en de Veldwacht was er behoefte aan een centraal aangestuurd Bereden politiekorps met een militaire structuur.

Meer...

 Evenementen

evenementen
De SRDM neemt deel aan evenementen die door de Koninklijke Marechaussee (KMAR) worden georganiseerd of evenementen die aan de KMAR gerelateerd zijn. Te denken valt aan Veteranendagen, Open Monumentendagen en speciale vieringen.

 

 Contact en boekingen

contact

Heeft u interesse om zelf deel te nemen aan onze activiteiten en bent u zelf ook dienstplichtig KMAR geweest, neem contact op met ons. Ook als u vragen heeft over de Koninklijke Marechaussee en de dienstplichtige periode bij de KMAR tussen 1946 en 1996, neem dan eveneens contact met ons op. Wij beantwoorden uw vraag met alle plezier en grondig! 

Meer...

Sponsoren