Welkom

 

 

De Stichting Dienstplichtig Marechaussee (afgekort SDM) heet u van harte welkom op onze geheel vernieuwde website. De stichting Dienstplichtig Marechaussee is formeel opgericht d.d. 21-11-2014. Op deze website treft u informatie aan over onze activiteiten en de manier waarop wij daar invulling aan geven. De SDM heeft tot doel het in stand houden van de historische geschiedenis van de dienstplichtige bij Het Wapen der Koninklijke Marechaussee (KMAR) in al zijn facetten. Dit doen wij door ons tijdsbeeld van Dienstplichtig Marechaussee bij Het Wapen der Koninklijke Marechaussee het uitbeelden, met correcte en volledig uniformen, uitrusting en voertuigen. Als groep ziet men ons graag verschijnen bij evenementen. Dit komt m.n. door onze enthousiaste en professionele presentatie, maar ook omdat wij actief aan bezoekers uitleg geven over onze geschiedenis bij de KMAR en ook kinderen hierbij betrekken. Bijv. middels het bij de kinderen opzetten van onze ‘kalkpot’ (witte MP helm) en vervolgens exercitie les aan hen te geven (voorbeelden ziet u op onze mediapagina). In tegenstelling tot de meeste re-enactmentgroepen is onze extra toegevoegde waarde dat wij allen ook echt hebben gediend als dienstplichtig marechaussee. Deelname aan de activiteiten van de stichting is dan ook alleen toegankelijk voor leden die daadwerkelijk bij de KMAR hebben gediend. Met deze restrictie ten aanzien van deelname beogen wij te borgen dat het juiste beeld wordt neergezet en niet een interpretatie daarvan.
                                                                 SDM werkt met een evenementen agenda waarbij leden d.m.v. planning op de hoogte worden gehouden,maar ook bezoekers aan de website kunnen zien wat er te
                                                                 verwachte is.
                                                                 Voor vragen verwijzen wij u graag door naar de contact pagina. Vooral veel kijk- en leesplezier gewenst en hopelijk tot ziens bij een gelegenheid!        
                                                                                                                                                                                                                                               
Deze actie van het SMC (Stichting Marechaussee Contact) steunen wij van harte!
Word lid van het SMC en geniet mee van de verhalen, foto's en andere informatie vanuit de Marechaussee.
Echt een absolute aanrader!

  27 maart 2018.


  Met enige trots kunnen wij bekendmaken, dat met ingang van 1 april 2018,  voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marechaussee,                                                    

  Brigade-generaal bd Jack Vlaming, bereid is gevonden om als Beschermheer van de Stichting Dienstplichtig Marechaussee (SDM) op te treden.

 

  Brigade-generaal Vlaming is in 2005 met FLO gegaan, maar is immer nauw betrokken gebleven bij het Wapen.

  Zo was hij van 1 oktober 2012 tot 31 augustus 2015 directeur van het Marechaussee museum in Buren en is hij nog immer verbonden aan de Stichting Marechaussee Contact.

  Generaal Vlaming gaat zich met zijn contacten in onder meer het Haagse, inzetten voor de belangen van de SRDM.

 

  Wij hebben Generaal Vlaming speciaal gevraagd als Beschermheer, omdat hij een goede band heeft met de voormalig dienstplichtigen bij de Koninklijke Marechaussee.

  Zo heeft hij als officier gediend bij 11 Maresk en 101 Bataljon KMar en daardoor goede herinneringen aan de ‘groene Marechaussees’.

 

  Wij zijn er fier op dat Generaal Vlaming deze functie voor ons wil vervullen! Wij zijn daardoor als SRDM nog beter in de gelegenheid om ons te presenteren aan de 

  hedendaagse Marechaussee en daarmee de herinnering aan de ruim 33.000 dienstplichtigen die gediend hebben bij de KMar levend te houden!

 

  Bestuur en leden SDM

 

 Geschiedenis

geschiedenis

 

De Koninklijke Marechaussee (KMAR) kent een lange traditie die teruggaat tot 26 oktober 1814, toen Koning Willem I het besluit ondertekende tot oprichting van een Corps Maréchaussée. Naast politie in de steden en de Veldwacht was er behoefte aan een centraal aangestuurd Bereden politiekorps met een militaire structuur.

Meer...

 Evenementen

evenementen
De SDM neemt deel aan evenementen die door de Koninklijke Marechaussee (KMAR) worden georganiseerd of evenementen die aan de KMAR gerelateerd zijn. Te denken valt aan Veteranendagen, Open Monumentendagen en speciale vieringen.

 

 Contact en boekingen

contact

Heeft u interesse om zelf deel te nemen aan onze activiteiten en bent u zelf ook dienstplichtig KMAR geweest, neem contact op met ons. Ook als u vragen heeft over de Koninklijke Marechaussee en de dienstplichtige periode bij de KMAR tussen 1946 en 1996, neem dan eveneens contact met ons op. Wij beantwoorden uw vraag met alle plezier en grondig! 

Meer...

Sponsoren